Beslutet att försätta Vimmerbyföretaget Älö Trä i konkurs fattades av Kalmar tingsrätt i fredags. Detta sedan begäran om konkursen hade lämnats in av företagets vd.

Till konkursförvaltare är advokat Tuomas Heinonen utsedd. När konkursbeslutet kom sa han så här om anledningen:

– Bland annat handlar det om en skatteskuld som förföll till betalning klockan 24.00 natten mellan fredagen och lördagen, och det finns inga pengar att betala den med. Det finns ingen likviditet och jag är ganska säker på att styrelsen har fattat ett korrekt beslut.

Heinonen har varit på plats på anläggningen i Vimmerby både under fredagen och måndagen. Tillsammans med företagsledningen har han försökt utröna om det är möjligt att fortsätta driften i företaget under konkurstiden eller ej. Under måndagen var även GS-fackets lokalombudsman Tommy Rälg på plats för att tillvarata medlemmarnas intressen.

Något besked om företagets eventuella framtid kunde dock inte ges efter måndagens arbete och möten.

– Nej, det är för tidigt att säga något än. Det är många parametrar som måste gås igenom, som exempelvis orderläge och att ta reda på om vi verkligen kan göra nya beställningar. Vi måste också bli på det klara med att kunderna är beredda att ta emot leveranser av ett konkursbo. Det här tar tid, säger Tuomas Heinonen, som hoppas kunna lämna mer detaljerade besked senare i veckan.

Däremot är verksamheten på Älö Träs anläggning i Vimmerby fortfarande igång.

– Det finns ingen anledning att stoppa den så länge vi har material och orders att hantera, säger Tuomas Heinonen.

Alla anställda på företaget omfattas av den statliga lönegarantin, vilken även gäller under uppsägningstiden.

– Samtliga 40-talet anställda kommer bli uppsagda på tisdag (23 april), berättar Tuomas Heinonen.

Efter måndagens besök på Älö Trä beskriver GS-fackets ombudsman Tommy Rälg stämningen som tryckt.

– Sedan någon vecka tillbaka har väl vi från facket känt att det har varit lite knackigt på Älö Trä, men vi trodde aldrig att det skulle gå så långt som till konkurs. Jag tror inte att någon var förberedd på det här.

Vad tror du om chanserna att verksamheten ska kunna leva vidare i någon form?

– Det är svårt att säga, men det är klart att man vill tro på det. Det finns en väldigt kompetent personalstyrka, så nu hoppas vi att rätt intressent dyker upp, säger Tommy Rälg.

Vi söker Älö Träs vd Peter Anemyr.