I Kalmar län har arbetslösheten sjunkit under de senaste åren. Prognosen för 2019 ser positiv ut och Arbetsförmedlingen räknar med att arbetslösheten kommer sjunka till 5,7 procent, drygt 1 630 arbetslösa under 2019. I rapporten har 480 privata arbetsgivare och 180 offentliga intervjuats om arbetskraft, kompetensbrist och arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen i länet kommer öka med 2 100 personer under 2018–2019, vilket beräknas vara det näst starkaste läget på tio år. De mest positiva branscherna, sett till beräknad ökning i arbetskraft, är bygg, hotell och restaurang. Industribranschen, som under lång tid haft ett stort behov, beräknas dämpas något under nästkommande år.

– Arbetskraften har ökat i landet. Vi kan se att Kalmar län, som per capita tog in många nyanlände under 2011–2015, har lyckats med att få in många utrikesfödda i arbete. Det är ett viktigt tillskott för marknaden säger Mario Zetino, analytiker på Arbetsförmedlingen.

– Vi har under åren hittat effektivare metoder för att få in nya medborgare på arbetsmarknaden. Det är viktigt att lära sig det svenska språket, och då är en arbetsplats en viktig miljö utanför skolbänken, säger Lars Borgemo, arbetsförmedlingschef i Västervik.

Utmaningen för nästkommande år blir den fortsatta kompetensbrist som råder i länet. Flera arbetsgivare uppger att det är svårt att hitta arbetssökande med rätt utbildning för jobbet.

– Bristen på kompetens har varit påtaglig en längre tid och riskerar att hämna tillväxten, säger Mario Zetino.

De yrkesgrupper med störst brist inom länets privata sektor är bland annat ingenjörer, träarbetare, murare och systemanalytiker. I den offentliga sektorn är undersköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor och lärare de som är svårast att rekrytera.

– Kompetensbristen gör samtidigt att fler arbetsgivare är öppna för att dela på vissa arbetsuppgifter och mindre kvalificerade moment kan utföras av nya yrkesgrupper. Vi ser även att vissa branscher internutbildar och rekryterar utomlands i större utsträckning, säger Lars Borgemo.

Rapporten visar att andelen inskrivna hos Arbetsförmedlingen som saknar gymnasial utbildning är 24,1 procent, jämfört med drygt 11 procent som har gymnasial utbildning eller högre.

– Vi ser att utbildning är en väldigt viktig nyckel till arbetsmarknaden.