Kultur Svenska ungdomar läser allt mindre. 2012 läste 23 procent av alla 17- och 18-åringar dagligen böcker och/eller tidningar på sin fritid. Sex år senare hade den siffran sjunkit till 11 procent.

Det framgår av Statens medieråds undersökning "Ungar & medier 2019". Rapporten, som bygger på statistik från 2018, visar också att något fler 11-åringar till 13-åringar läser varje dag jämfört med 2016, men generellt läser ungdomar mindre ju äldre de blir.

Sedan 2012 har de som läser varje dag blivit färre, från 9-åringar och uppåt.