Litteratur Nobelstiftelsens styrelse har beslutat att Nobelprisets prissumma för 2019 är 9 miljoner kronor.

Det innebär att prissumman är oförändrad sedan i fjol, och att de två Nobelprisen i litteratur som ska delas ut – för 2018 och 2019 – kommer att omfatta samma summa.

I ett pressmeddelande uppger Nobelstiftelsen även att man har ambitionen att bedriva en förvaltning som tar hänsyn till en långsiktigt hållbar utveckling och att även i övrigt följa goda etiska principer i investeringsverksamheten. Under året har Nobelstiftelsen därför avyttrat alla kända aktieinnehav i bolag relaterade till kontroversiella vapen, och "betydligt minskat exponeringen mot kol, andra fossila bränslen och tobak".

Marknadsvärdet på Nobelstiftelsens totala investerade kapital uppgick vid slutet av 2018 till drygt 4,3 miljarder kronor.