Kultur Uppropet för att få fler besökare att låna böcker vid internationella Biblioteket i Stockholm tycks ha fått effekt. Under den första veckan efter uppropet ökade utlåningen med 400 procent, jämfört med samma vecka i fjol, skriver Dagens Nyheter.

Tidigare i sommar gick rörelsen Rädda Internationella biblioteket, som samlat på sig flera tunga namnunderskrifter från författare och kulturarbetare, ut med en uppamning till stockholmarna om att låna friskt från IB, som samlar litteratur på över 100 olika språk, för att på så vis förbättra statistiken.

Sedan i våras står det klart att böcker och annan materiel kommer att gallras och sedan flyttas från det befintliga annexet vid Stockholms stadsbibliotek till Kungsholmens bibliotek samt till Stadsarkivet i Liljeholmen. Kritiker menar att böcker riskerar att försvinna i gallringen samtidigt som kompetensen får sig en törn när personalen splittras.

Stockholms stad menar å sin sida att böckerna kommer att vara lika tillgängliga som tidigare, bland annat via fjärrlån.