Musik Är textförfattare systematiskt diskriminerade när det gäller ersättning för musik som strömmas, spelas i radio eller används i film?

Den frågan utreds just nu sedan Patent- och registreringsverket fått in en anmälan från medlemsorganisation Skap, Sveriges kompositörer och textförfattare, uppger Sveriges Radios "Kulturnytt". Enligt dagens system fördelas pengarna av upphovsrättsföreningen Stim enligt en gradering av form, komplexitet och hur stor arbetsinsats som ligger bakom verket. Skap vill nu få detta system prövat.

Vanligtvis får tonsättare av klassik musik mer än de som gjort popmusik. Men textförfattarna graderas inte alls och det svenska systemet ska nu prövas mot de nya lagar om fördelning av upphovsrättsersättning som stiftats av EU. Enligt "Kulturnytt" ska utredningen vara klar om cirka en månad.