Vattnet stängs av för reparationsarbete och det innebär att större delen av hushållen i samhället kommer att varan utan vatten.

När vattnet släpps igen kan det vara missfärgat och luft i ledningarna. Kinda kommun uppgav att man då skall spola tills missfärgningen försvinner.