På måndagsmorgonen var arbetet för att lokalisera och åtgärda vattenläckan i full gång och dessutom hade allmänheten möjlighet att hämta vatten vid brandposten i korsningen Danbomsväg/Tallgatan. Det brustna röret var en gjutjärnsledning som i normala fall har en lång livslängd, över 100 år. Enligt Staffan Andersson, verksamhetschef för vatten, avlopp och renhållning vid Kinda kommun, är vattenledningen allt annat än sliten, men han har en aning om vad som kan ha orsakat olyckan.

– När grundvattennivåerna stiger och sjunker kan marken röra sig och spänningar kan göra att ledningarna går av. Rent erfarenhetsmässigt vet vi att det sker fler läckor när nivåerna skiftar, just nu är den förmodligen stigande, men det är för tidigt att säga att det är det som är anledningen, förklarar han och fortsätter:

– Det är ovanligt att så många drabbas av en vattenläcka, man kan säga att det var en olycklig plats. Vi gör regelbundna riskanalyser och även om vi anser att de här gjutjärnsledningarna är säkra kan det ske läckor även på dem.

Artikelbild

Klockan 12.30 på måndagen var vattenläckan åtgärdad, men om ytterligare åtgärder är aktuella återstår att se.

– När det är klart försöker vi få en samlad bild av vad som förorsakat läckan, om man har gjort några iakttagelser i materialet och hur ledningen såg ut när man tittade in i den? Först efter det vet vi om den ska läggas in i någon typ av underhållsplan, förklarar Andersson.

Industriområdet Karleby, med bland annat Kindasågen, drabbades hårt av den omfattande vattenläckan. Pappersföretaget Absorbest kom, trots allt, lindrigt undan.

– Vi har bara en maskin som är beroende av vatten men vi prioriterade om och valde att köra andra maskiner istället, så vi höll igång produktionen, berättar vd:n Hans Karlsson.

Artikelbild

| På måndagsmorgonen var arbetet med att identifiera och åtgärda vattenläckan i full gång.

För Horns Industriservice ledde läckan däremot till maskinstillestånd.

– Vi har haft ett par maskiner vi inte har haft möjlighet att köra under förmiddagen, men vi skaffade fram en kubikmeter vatten och har därför kunnat komma igång nu. Tyvärr drabbade det bland annat den maskin där vi har mest att göra för tillfället, så vi får köra ifatt, jobba mer helt enkelt, förklarar företagets vd Johan Andersson.