Kindavänsterns ordförande Anders Lind pratade om det viktiga med att skapa en mångfald i partiet för att få en bra bredd och möjlighet att tillsammans utveckla bra frågor. Partiet går ut med att de har ökat i medlemsantal och att de visar på en bra representation av unga som gamla, kvinnor och män samt nysvenskar och Kindabor sen gammalt.

- Det är viktigt att unga och nya svenskar, invandrarfamiljerna, får en tillhörighet i Kinda och det är extra viktigt att få in dem i partiet, säger Anders Lind, partiordförande. Han fortsätter:

- Integration handlar mycket om att oss svenskar öppnar upp och välkomnar.

Flera av partiets kärnfrågor diskuterades under dagen, bland andra barnomsorgen och skolan.

- Det finns en bra grund att stå på i Kinda, alla går på samma skola och det är något som vi vill jobba för att behålla och vidareutveckla, säger Lind.

Ytterligare hållpunkter för dagens samtal var byggandet av fler bostäder, förutsättningarna för gamla och nya företagare samt hemtjänsten.

- Bostäder är sega att få till i Kinda, det är bra att det byggs villor men det behövs även lägenheter, menar Lind och fortsätter:

- Bostäder säkrar upp grunden för samhället.

Vad som då partiet som kommande utmaningar? Lind pratar då om att få folk att engagera sig mera utanför sociala medier, och inte bara dela sina åsikter via de forumen.

- Det är viktigt att vara aktiv, men också kunna ta steget från sociala medier till att bli del av en rörelse för att skapa förändring, säger Lind och fortsätter:

- Vi vill samla människor och visa på att det lönar att engagera sig.