– Jag ställde den här interpellationen för att jag tycker att informationen om Rimforsa skola är oklar. Kommunstyrelsen, där jag är ledamot, har ett stort ansvar för att fatta beslut i det fortsatta arbetet och då är det viktigt att vi är med på banan, sa vänsterpartiets Erik Andersson (V) från kommunfullmäktiges talarstol.

Frågorna som ställdes i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S) handlade bland annat om det övergripande politiska ansvaret och eventuella planer på solceller.

– Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för slutlig tilldelning av medel, det vill säga ansvaret för att starttillstånd antingen lämnas eller avslås efter begäran. Godkännande av förfrågningsunderlag kommer att göras av samhällsbyggnadsförvaltningens chef, därefter kommer vi att hållas informerade om hur upphandlingen fortskrider, berättade Forsberg och fortsatte:

Artikelbild

| "Jag vet egentligen inte vad som händer i projektet", menade vänsterpartisten Erik Andersson.

– Hållbarhetsarbetet kommer bland annat att ske enligt plan- och bygglagen. När upphandlingen är klar kommer arbetet med projektering och kalkylering att ta vid, och där kommer också solceller att vara en del.

Vänsterpartiets Erik Andersson menade att han inte blev klokare av Forsbergs besked.

– Jag vet egentligen inte vad som händer i projektet, även nu efter dina svar, sa han och bildningsnämndens ordförande David Wenhov (LPo) avslutade:

– Känn ingen oro. Vänsterpartiet har en aktiv representant i nämnden och hon är inte oinformerad. Nu är bollen hos samhällsbyggnad som väljer lokaler utifrån våra behov. Sedan kommer ärendet till fullmäktige för slutgiltigt beslut.