Det årliga miljöstipendiet instiftades 1991. Enligt regelverket delas det ut till enskilda personer, ideella föreningar, organisationer eller studerandegrupper verksamma inom Kinda kommun och som under året eller tidigare utfört berömvärda insatser för miljön och/eller naturen i Kinda kommun.

Förra året gick utmärkelsen på 5 000 kronor till pappersbruket Sofidel i Kisa för sitt bygge av ett omlöp som innebär att fisk kan vandra fritt i Kisaån mellan sjön Nedre Föllingen och Kisasjön.

Tillblivelsen av ett omlöp var ett löfte från företaget i samband med att den nya pappersfabriken byggdes och stod klar hösten 2015.

Frågan är vem som får årets miljöstipendium. Den som har förslag kan skicka namn och motivering på tänkbara kandidater till samhällsbyggnadsnämnden i Kinda kommun senast den 17 oktober.

Kommunen söker även förslag på mottagare till diplomet för lovvärt byggande och vård av vackra hus, trädgårdar, broar och andra byggnadsverk.

Miljöstipendiet och diplomet delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december.