För fyra år sedan bildades en grupp i Kinda med personer som är engagerade i hållbarhetsfrågor.

Det har med tiden utvecklats till en förening.

Det som hittills kommit att bli hjärtefrågor för medlemmarna är ett klimat- och långsiktigt tänk vad gäller mat, energi och kommunikation.

Föreningens medlemmar har bland annat sålt lokalt odlade grönsaker, bidragit till att en Reko-ring startats, haft information om solceller och studiecirklar om hållbarhet. Man har också engagerat sig i bevarandet av upprustningen av Stångåbanan.

Lagom till valet ville man påminna politiker och tjänstemän att ha ett mer hållbarhetstänk.

Maj-Lis Persson, ordförande i Hållbart Rimforsa överlämnade uppropet till kommunstyrelsens ordförande Hans Måhagen.

I detta utmanar föreningen Kinda kommun att bli en fossilfri kommun.

– En hel del har gjorts men man kan göra mer, säger Maj-Lis Persson.

Föreningen sätter ribban högt. Man vill att kommunen sätter upp tydliga klimatmål och att man spikar ett år att vara helt fossilfri. För att komma igång med arbetet uppmanar man kommunen att avsätta både tid och pengar till en hållbarhetstrateg.

Som en del i arbetet vill man även att kommunen flyttar över sina pensionspengar till helt fossilfria fonder.

Totalt står elva lokala föreningar bakom uppropet.

Vid manifestationen fick åskådarna följa en dialog om hållbarhet mellan en äldre och en yngre person. Det blev också ett uppträdande av Bill Brolin.