– Jag tror att upprepning är kunskapens moder. Vi behöver fortfarande nöta in att vi faktiskt inte är så trygga som vi tror. Vi måste medvetandegöra hur känslig vår vardag är mot störningar, allt som är självklart stannar av ganska fort om någonting händer, menar kollegorna Staffan Waldau Wass och Mattias Engå.

Tillsammans med Kindabygdens Civilförsvarsförening och representanter från länsstyrelsen gav sig de båda säkerhetssamordnarna, under fredagen, ut på gator och torg. Informationsturnén startades på torget i Kisa, fortsatte därefter till Österbymo och avslutades till sist i Rimforsa. Initiativet satte punkt för en aningen annorlunda kampanj som till största delar ägde rum på sociala medier.

– Ja, vi gick den vägen i år i hopp om att nå en bredare publik. Vi har på kommunens hemsida släppt fem filmer där vi presenterar informationen på ett lite roligare sätt. Vi har försökt att åskådliggöra hur våra mänskliga grundbehov påverkas vid en kris och vad som händer om man är beredd kontra oförberedd, förklarar säkerhetssamordnaren Mattias Engå.

Artikelbild

| På fredagen var Erik Lindman och Susanne Aristegui Adolphi, från länsstyrelsen i Östergötland, på plats i Kisa för att ge tips hur man kan förbereda sig inför en kris.

Trangia-kök, gasollampor och spritvärmare, ja det är mycket som är bra att ha i förrådet om krisen kommer. Under gårdagens informationsturné hade länsstyrelsen plockat ihop en krislåda med viktiga förnödenheter.

– Det är viktigt att vi som kan vara förberedda och kan klara oss själva också gör det under en kris, så att samhällets resurser kan satsat på rätt saker. En krislåda är ju något som varje hushåll faktiskt kan införskaffa, säger länsstyrelsens Susanne Aristegui Adolphi.