Sommarens långvarigt höga temperaturer och torka är påfrestande för många vilda djur. Länsstyrelsen i Östergötland uppmanar nu jägare att vara återhållsamma med jaktträning och jakt med hund under augusti. Värmen och torkan kan innebära en förhöjd stress för vilda djur. Länstyrelsen rekommenderar därför om återhållsamhet vid jakt och jaktträning med hund under augusti. I första hand gäller det jakt efter vildsvin och grävling. Enligt jaktförordningen ska inte vilda djur utsättas för onödiga påfrestningar som till exempel svåra temperaturförhållanden under jakt eller jaktträning med hund. Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande. Under den rådande värmen och torkan innebär jakt och jaktträning en påfrestning för både vilt och hund. För att inte utsätta djuren för ökad stress och låta dem återhämta sig uppmanar nu Länsstyrelsen därför jägare att ta hänsyn och vara återhållsamma med jakt och jaktträning med hund under augusti månad.