– Det är en del av vårt vardagliga arbete och vi vill ha tydliga processer. De ska inte vara personbundna utan det ska vara lätt för alla att veta hur det går till, förklarar kulturchefen Lena Axelsson.

För att berika kommunens offentliga rum, men också stimulera det lokala konstlivet, avsätts årligen pengar för köp av lös konst, alltså tavlor. I år ligger budgeten på 30 000 kronor, och de tavlor som köps in hängs i allt från kommunhuset till Kindas olika vårdboenden.

– Utifrån det politiska beslutet, och riktlinjerna, ska vi göra en tydlig handlingsplan. Processen har fungerat bra de senaste åren, men det handlar om att vi ser över alla delar som vi jobbar med.