Diskussionen blossade upp vid kommunfullmäktiges möte i Kisa på måndagskvällen. Anders Lind (V) ifrågasatte Itsams beslut att låta förbundsdirektör Mattias Robertson Bly utreda en eventuell flytt till Linköping. Lind krävde svar från Hans Måhagen (S), Kindas ledamot i förbundets styrelse.

Måhagen medgav att han ställt sig bakom en utredning, men betonade samtidigt att han, tillsammans med Lars Karlsson (L), Kindas ersättare i direktionen, "starkt motsatt sig att delta i ett sådant beslut".

Anders Lind (V) var inte nöjd.

Artikelbild

| Enligt Mattias Robertson Bly finns det inga fördelar för Itsam med att vara kvar i Kisa.

– Om utredningen leder till flytt berör det 50–70 medarbetare med specialkompetens inom en sektor som vi har slitit för att få hit. Det här är en större fråga än Boxholmsost, där gick man ur huse för att protestera. Vi måste agera, jag vågar inte vänta tills utredningen blir klar.

Lind ansåg att Måhagen borde ha informerat bättre i sin hemkommun. Han undrade även varför utredningsuppdraget var så begränsat.

– Varför utreds inte en alternativ lösning i Kinda?

Christer Segerstéen (M) hade liknande tankar och vände sig till Hans Måhagen:

Artikelbild

| Hit eller dit? Den 29 november avgör kommunalförbundet Itsam var huvudkontoret ska ligga i framtiden.

– Varför har det inte kommit information från dig och Lars Karlsson när frågan har varit i gång sedan i våras. Det här är en symbolfråga som är jätteviktig om Kinda ska växa. Där har vi alla ett ansvar.

Ulf Johansson (S) berättade att hans parti enhälligt beslutat att inte ställa sig bakom en flytt från Kisa.

Lars Karlsson hade blivit informerad om utredningen i början av oktober. Han var inte "tillfreds med hur det hela gått till" och kände sig förd bakom ljuset.

– Vi borde ha fått information tidigare och på ett bättre sätt.

Pierre Ländell (LPo) reagerade på Anders Linds argumentation.

– I hans värld har Itsam redan flyttat. Vi i majoriteten (C/L/LPo/S) har bestämt oss för att inte agera innan utredningen är klar och vi ska göra allt för att behålla Itsam (i Kisa).

Hans Måhagen påminde om att det än så länge handlar om en utredning, "ingenting mer".

Christian Nordin Olsson (SD) kontrade.

– Du har tidigare sagt i andra sammanhang att "vi utreder inte något som vi inte har tänkt genomföra". Och varför är utredningsförslaget så smalt med riktning på Linköping?

Lars Karlsson vädjade om att avvakta tills utredningen är klar.

– Då kan vi agera.

Robertson Blys granskning ligger på direktionens bord den 29 november.