– Min slutsats av utredningen är att vår it-verksamhet kan vara mer kostnadseffektiv. Kommunstyrelsen måste nu ta ställning till resultatet och ställa det i relation till andra faktorer, förklarar kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S) och fortsätter: – Något annat som går att konstatera är att oavsett vilken väg vi väljer måste vi ha någon form av egen kompetens, kanske både en it-controller och en ansvarig tjänsteman för it-strategin. Man behöver en beställarkompetens och en beställare som vet vilket behov som verksamheterna har, det borde kommunen ha haft för länge sedan.

Det var i början av året, närmare bestämt i februari, som kommunstyrelsen meddelade att de givit kommunchef Rosie-Marie Fors i uppdrag att genomföra en utredning av Kindas it. Det första steget var att se över de kommunala verksamheternas behov innan ett konsultbolag anlitades enligt ramavtal. Nu, efter drygt två månader, är den externa utredningen klar och visar bland annat att en annan it-organisation än Itsam, i extern eller egen drift, skulle kunna minska kostnaderna med uppemot 3 000 000 kronor om året. Men Itsams förbundsdirektör Mattias Robertsson Bly ser problem med utredningen och befarar att den är oanvändbar.

– Det kommer att bli problematiskt att använda den utredning som ni nu genomför som ett underlag för att lyfta områden som behöver förbättras inom vår organisation då utredningens trovärdighet måste ifrågasättas, skriver förbundsdirektören i en mejlkonversation med Conny Forsberg under juni månad.

Artikelbild

| Itsams förbundsdirektör Mattias Robertsson Bly ifrågasätter utredningens trovärdighet. "Kommer bli problematisk att använda", säger han.

I mejlkonversationen lyfter kommunalförbundets direktör fram flera frågetecken kring utredningen. Förutom att det anlitade konsultbolaget har kopplingar till Itsam ser han det som problematiskt att det inte är kommunchef Fors som agerat kontaktperson i ärendet, utan Conny Forsberg själv, som under tiden för utredningen varit tjänstledig från sin anställning hos just Itsam.

– Alla småkommuner kämpar med att det är svårt att driva it-verksamhet i liten skala, så vi vet att det finns effektiviseringar genom att samverka. Om Kinda inte tycker att vi lyckas med fördelen att vara lite större behöver man ju titta på det tillsammans, men det har aldrig förts någon sådan diskussion. Jag tycker att man börjar i fel ände, säger Mattias Robertsson Bly.

Nu, efter förbundsdirektörens ifrågasättande, har Conny Forsberg sagt upp sig från sin tjänst på Itsam.

– Jag företräder Kinda kommun, punkt slut. Jag vill inte ha diskussionen om att jag skulle sitta på två stolar, förklarar han och fortsätter:

Artikelbild

| Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen den 2:e september. Sedan hoppas kommunalråd Forsberg att ett inriktningsbeslut kan fattas innan årsskiftet.

– Jag håller inte alls med om att det kan finnas problematik med utredningen, jag ser den som professionellt utförd. Vi jobbar fortlöpande med Itsam för att utveckla verksamheten, men vi har allvarliga problem med leveransen och då tycker jag att en extern utredning behövs. Jag tror att det är bra att man ser över verksamheten. Kanske leder det hela till att vi är kvar i Itsam med en fungerande och kostnadseffektiv it, då är ingen mer nöjd än jag.

Utredningens projektsummering konstaterar att "den pressade tidsplanen uteslöt djupare analys" och att kommunen, vid fortsatt analys och beslut, bland annat behöver skaffa adekvat beställarkompetens och fastställa sitt it-behov. Resultatet kommer att presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 2:e september. Därefter hoppas kommunalrådet Forsberg att ett inriktningsbeslut kan fattas innan årsskiftet.