– Vi har under de senaste åren haft åtta vattenläckor på ledningen på Enebygatan. Bara under senaste året har det varit fyra läckor. Nu gör vi ett större arbete och lägger in en 180 meter lång platsslang i den gamla ledningen som är gjort i gjutjärn och från 1939. Sträckan är från infarten till bygdegården och 180 meter ner mot centrum, säger Jimmy Johansson, verksamhetschef på kommunens gatu- och parkavdelning.

Senaste läckan var för en månad sedan och sedan dess har en tillfällig vattenledning ovan mark hållit de åtta fastigheter som nu berörs av vattenledningsbytet.

En smärre incident hände under måndagens grävarbete då en vattenledning ner mot idrottsplatsen grävdes av.

Artikelbild

| Trafiken är intensiv på Enebygatan

– Det är sådant som händer, men de fastigheter som berördes fick tillbaka sitt vatten efter en halvtimme, säger Jimmy Johansson.

Jobbet på Enebygatan kommer att vara färdigt i mitten av nästa vecka.

– Det kan bli tidigare om inget oförutsett händer. Vi kommer att jobba ett par timmar längre varje dag för att påskynda färdigställandet, säger Jimmy Johansson.

Under arbetets gång kommer halva vägbanan att vara avstängd och trafiken dirigeras genom trafikljus, vilka under måndagen inte fungerade som det är tänkt.

Artikelbild

| Fotgängare hänvisas till sidogator

– Svevia som sköter allt med skyltar och trafikljus kommer att ordna detta, säger Jimmy Johansson.

Även gångbanan är avstängd och gående hänvisas till Hagagatan/Singelgatan och Torpgatan.

Artikelbild

| Driftledare Simon Carlsson och verksmahetschef Jimmy Johansson har koll på ledningsbytet

Bytet av ledningen kommer att kosta runt 350 000 kronor.