– Vi står i princip helt stilla. När det har kommit lite regn har vi haft ett par skogsmaskiner i gång på natten, men visst det är ett tufft läge nu, säger Martin Henrysson, vd för Bröderna Svensson skog i Horn.

Horn-företaget har åtta anställda som kör sex skogsmaskiner.

Södra har sedan en månad tillbaka infört flera rutiner på grund av att risken för brand i skog och mark är mycket hög.

Artikelbild

| Pär Fröjds åkeri har klarat sig skapligt så här långt

– Vi vidtar de åtgärder som finns för att minska riskerna för brand och följer rutinerna som vi i branschen gemensamt utformat, säger Magnus Petersson, chef för skötsel och entreprenörsutveckling på Södra.

Exempel på åtgärder bland annat att flytta maskinerna till områden med lägre risk, att ta av band och kedjor från maskinerna, att använda brandvakt och efterbevakning och att utföra skogsarbeten på natten.

– Vi plockade bort kedjorna från maskinerna redan innan midsommar, säger Martin Henryson.

Bröderna Svensson Skog förlängt semestrarna för sina anställda, då skogsmaskinerna i princip står helt still.

Artikelbild

| Vi står i princip stilla, säger Martin Henrysson, vd hos Bröderna Svensson skog

– Ja, det är en åtgärd vi har tagit till. Torkan ser ut att hålla i sig ytterligare ett par veckor, så det är ett tufft läge som innebär ett stort produktionsbortfall, säger Martin Henrysson.

Tufft är det även för ELA Skogsservice i Kisa som har 17 anställda som varvar runt på tolv skogsmaskiner.

– Det blir tufft för alla inom skogsbruket. Det har kommit några åskskurar så vi har kört några nätter. I princip står vi still. Våra anställda har tagit ut extra semester eller kompledighet och vi hyr ut en del personal. Men klart är att det kommer att bli ekonomiska förluster, säger Göran Andersson, delägare i ELA Skogsservice.

Per Fröjd äger Fröjds Åkeri i Kisa som uteslutande kör timmer. Totalt har företaget 18 bilar och ett 30-tal anställda.

– Det är inte alls bra om torkan håller på flera veckor till. Det är inte bara bönderna som behöver regn, det behövs även regn i skogen så att skogsmaskinerna kan köra igång på allvar igen och timmertransporterna också drar igång.

Även Fröjds Åkeri har förlängt semestrarna för sina anställda.

– Vi har klarat oss skapligt så här långt. Vi har kört en del foderleveranser. Några permitteringar är inte aktuella i dagsläget, säger Pär Fröjd.

Inte heller ELA Skogsservice eller Bröderna Svensson skog har planer på att permittera.