Inget är nytt under solen. Det visar sig vid en djupdykning i gamla tidningslägg. Som från Östgöta Correspondenten den 19 april 1945.

Artikeln berättar om att barnantalet i Rimforsa "har starkt ökat senare år, och de lokaler som en gång inrättats, ha visat sig otillräckliga."

Läget är så allvarligt att undervisning måste hållas i utrymmen som är inrättade som kommunalrum.

Kommunfullmäktige i Tjärstad får därför hålla sina sammanträden i en skolsal. Övriga nämnder och styrelser hänvisas till andra lämpliga lokaler.

Axel Karlsson, Sonebo, fullmäktiges och byggnadsnämndens ordförande, betonar "med skärpa att det är till mycket stort hinder för Rimforsas utveckling" att byggnadsplanen ännu inte är färdigställd.

Stora projekt är nämligen på gång. Vid sidan av skola finns även önskemål på nya bostäder, enligt Karlsson som konstaterar att "bostadsbristen är kännbar".

Tanken är att nya byggnader för bostäder och affärer ska uppföras i samhällets centrum i samband med att ett nytt torg anläggs.

Axel Karlsson säger också att "vidare äro planer å bane (föremål för diskussion) att bygga ett församlingshem i nära anslutning till det blivande torget.

Enligt artikeln anses det "behövas därför att kyrkan (Tjärstad kyrka fyra kilometer öster om Rimforsa) ligger så långt bort från samhället".

Ny skola blev verklighet 1953 i samma veva som kommunerna Tjärstad, Hägerstad, Kättilstad och Oppeby slogs ihop och bildade Norra Kinda kommun.

Församlingshemmet dröjde till 1989 då Rimforsa församlingsgård stod klar. I nära anslutning till torget.