Det är trafik- och samhällsbyggnadsnämnden i Region Östergötland som har tagit fram förslag till tågutvecklingsplan för de närmaste 20 åren.

Syftet är att pekar ut riktningen för hur Östgötatrafiken ska agera och planera för det framtida tågresandet inom samt till och från Östergötland. Inte minst med tanke på tillkomsten av Ostlänken.

Ur ett Kindaperspektiv står det klart att förslaget inte hyser några högre tankar om utveckling av Stångådalsbanan mellan Linköping och Kalmar.

Artikelbild

Utredningen nämner visserligen att företrädare för kommunerna längs banan påpekar att det är viktigt att regionen står bakom trafiken och driver att banan ska få ökad kapacitet och även rustas upp.

Bland annat handlar önskemålen om elektrifiering, fler mötesstationer, linjerätning och helsvetsad räls för att möjliggöra hastigheter på 180 km/tim. Allt för att korta restiden Linköping-Kalmar från tre till två timmar.

Men synpunkterna ser ut att stanna på skrivbordet. Bland rekommenderade åtgärder i utvecklingsplanen skriver utredaren Sweco: "Kustpilentrafiken på Tjustbanan och Stångådalsbanan trafikeras i nuvarande omfattning".

I stället läggs fokus på Östgötapendel som ska få längre tåg för att möta ett ökat resande. Slutsatsen är också att pendeltågstrafiken får ytterligare ett uppehåll vid station Linköpings västra.

Dessutom föreslår utredaren två snabba förbindelser, Region Express, mellan Linköping-Norrköping-Stockholm.

Remisstiden går ut 20 november och beslut av trafik- och samhällsbyggnadsnämnden tas 6 december.