– Det är allt mer som ska göras via dator i vårt samhälle, både inom regionen och kommunen, och det här tycker vi är ett bra sätt för att få med alla äldre i den utvecklingen, menar Christina Nilsson (SD).

Enligt partiet räcker inte de utbildningar som i dagsläget genomförs av andra aktörer i kommunen. De vill att bildningsnämnden ska få i uppdrag att själva sätta samman en längre grundläggande utbildning, alternativt engagera en ideell förening eller kontakta Region Östergötland för samarbete.

– Det finns många äldre som är nervösa och lite rädda för ny teknik. Det räcker inte heller med utbildning en gång, utan man behöver fler tillfällen med någon att fråga. En sån här utbildning behöver inte kosta så mycket, men den är viktig ur ett jämlikhetsperspektiv, menar Kindapolitikern Nilsson.

Artikelbild

| I en av motionerna föreslår SD att kommunen tar initiativ till en dator- och mobilutbildning för äldre.

Är det ett stort problem i Kinda?

– Det vet faktiskt inte jag, men det är över 400 000 personer i landet som lever i digitalt utanförskap, oftast äldre som aldrig arbetat med internet och data överhuvudtaget.

Sverigedemokraternas andra förslag är att kommunen ska investera i en höj- och sänkbar talarstol som kan användas under kommunfullmäktigemöten.

– Det kanske bara är jag men jag tycker att det är svårt att läsa de anteckningar som man har med sig och vi ledamöter är dessutom olika långa. Vad jag har kunnat se skulle en sådan talarstol kosta någonstans mellan 10 000 och 20 000, och det kan också ses som en investering för ökad demokrati och jämlikhet, avslutar sverigedemokraten Nilsson.