Familjen Douglas tillträdde Bjärkefall den 20 november 2017. Efter tillträdet inleddes ett samarbete med skogsgårdens arrendator. Det berättar Douglasfamiljens medarbetare Erik Gustafsson.

– Arrendatorn är en av få kvarvarande lantbrukare i Tidersrum som bedriver lantbruk som huvudsyssla. Efter förfrågan från honom valde familjen att stödja hans verksamhet genom att avyttra jordbruksmarken och byggnationerna på Bjärkefall till honom under 2018.

Syftet med avyttringen var att säkerställa fodertillgången för lantbruket och att tillgodose ett framtida bostadsbehov för arrendatorns barn som är aktiva inom familjelantbruket.

Artikelbild

| Arkivbild

Arrendatorn inledde renovering av byggnaderna i somras. Lantmäteriförrättning pågår och beräknas vara slutförd vid årsskiftet.

Familjen Douglas granngård Hudda har dessutom under hösten tecknat ett långsiktigt hyresavtal med ett skogsvårdsföretag. Bolaget ska bedriva plantterminal och nyttja befintligt bostadshus till permanentboende för bolagets förman. Arbetet planeras vara igång under våren 2019. Omdaningen har löpande stämts av med länsstyrelsen Östergötland, enligt Erik Gustafsson.

– Med anledning av dessa positiva förändringar av ursprungsplanen för Bjärkefall och Hudda har familjen valt att genomföra den planerade rekryteringen av en förvaltare. Tjänsten kommer att stödja familjens gårdar i Östergötland. Rekryteringsprocessen pågår och beräknas vara klar inom kort.

Bostadsort för förvaltaren bestäms efter slutförd rekrytering.

Artikelbild

Erik Gustafsson säger också att skogsarbetet på Hudda och Bjärkefall fortsätter enligt ursprunglig plan med hjälp av lokala entreprenörer. Dessutom har jakt och fiske upplåtits i samverkan med grannfastigheter.

Det var hösten 2017 som den 900 hektar stora skogsgården i delar av kommunerna Kinda och Ydre blev till salu. Länsstyrelsen övervägde att säga nej till förvärvstillstånd.

Dels för att ägandet inte skulle främja sysselsättningen i bygden, dels för att familjen inte skulle bosätta sig på fastigheten.

Douglas återkom i en skrivelse och pekade på att ett köp skulle leda till att de förändringar som nu är på väg att verkställas.

Länsstyrelsen accepterade löftet och gav familjen förvärvstillstånd eftersom ”den aviserade anställningen och bosättningen av en förvaltare innebär att sysselsättningen på orten främjas enligt den nivå som avses i jordförvärvslagens sjunde paragraf”.