– Riskerna med fyrhjulingar är att de har en väldigt kort hjulbas, de väger en hel del och du får en ganska hög tyngdpunkt med en förare på toppen, vilket gör att de kan bli instabila och välta. Det räcker med att du får en fyrhjuling över dig, som väger mellan 300 och 400 kilo, för att det ska bli riktigt allvarligt, berättar Hans Cassepierre, utredare vid väg- och järnvägsavdelningen på Transportstyrelsen.

Olycksstatistiken vad gäller fyrhjulingar är snårig. Samtidigt som fordonet kan registreras på en mängd olika sätt skiljs olika typer av olyckor åt, alltså om olyckan sker på eller utanför vägbanan.

– Ja så är det. Fyrhjulingar är väldigt diffusa som fordonsslag. Den kan bland annat registreras som moped, motorcykel eller terrängmotorfordon, det kan också vara ett fordon som överhuvudtaget inte får köras. Det måste man ha i beaktande, förklarar Cassepierre.

Artikelbild

| Olycksstatistiken vad gäller fyrhjulingar är snårig. Däremot går det att konstatera att två dödsolyckor ägde rum förra året. Hittills i år är samma siffra sex stycken.

Enligt Trafikverket ska 42 personer ha omkommit vid fyrhjulingsolyckor på väg under perioden 2001 till 2012. Sedan dess, fram till och med måndagens dödsolycka utanför Rimforsa, är samma siffra enligt Transportstyrelsen cirka 40 stycken, vilket vittnar om en ökning under de senaste åren.

Vi ringde upp Tomas Nordfjell, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet och med mångårig erfarenhet av att forska kring fordonstypen, för att tydliggöra statistiken.

– All statistik stämmer säkert men man ska vara medveten om att det finns olika sätt att samla in den på, så man kan aldrig vara 100 procent säker. Att det har ökat, det kan jag däremot bekräfta, men huvudorsaken är framförallt att antalet maskiner i Sverige är fler och då blir också risken för allvarliga olyckor större. Det här är en maskintyp som inte är förlåtande. Gör man ett misstag är det lätt att man hamnar i en situation där den stjälper, berättar han och fortsätter:

– Olycksfrekvensen är hög och det viktiga är vad vi ska göra åt saken. Min slutsats, efter mycket forskning, är att det, förutom utbildning och förebyggande åtgärder, måste utvecklas skyddsbågar till fyrhjulingarna. Det är en stor andel av olyckorna där de som förolyckas gör det under en maskin som vält.

Artikelbild

| "Det måste utvecklas skyddsbågar", hävdar forskaren Tomas Nordfjell, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Enligt Nordfjell har intresset för fyrhjulingarna ökat under en lång tid. Vid årsskiftet 2012/2013 fanns det enligt Trafikverket över 90 000 fyrhjulingar registrerade som terränghjuling eller som motorcykel i trafik. Två år senare var samma siffra cirka 130 000. Andra noterbara fakta är att fyrhjulingsolyckan utanför Rimforsa är den första med någon typ av personskada i Östergötland hittills i år.