RIMFORSA

Det har också bäddat för en ny utvecklingsfond, som för den lokala banken är ett sätt att stötta bygdens utveckling. Närmare ett 70-tal personer bänkade sig på Rimforsa Strand under onsdagskvällen när Kinda-Ydre Sparbank höll sin 153:e sparbanksstämma. Kundernas sparande och placeringar har vuxit, likaså har utlåningen ökat ordentligt. Den totala affärsvolymen har ökat till en bit över 8 miljarder kronor, den högsta nivå som Kinda-Ydre Sparbank någonsin haft. Dessutom är det ekonomiska resultatet det bästa i den lokala bankens historia, och landar på nära 44 miljoner kronor.

– I en tid då nya regelverk tar mycket kraft och tid är det imponerande att våra fantastiska medarbetare kan leverera den service och de resultat som banken uppnår. Förklaringen till resultatet är i huvudsak volymökning, effektivisering av verksamheten och god avkastning på bankens eget kapital. Det starka resultatet ger stabilitet och långsiktig trygghet för våra kunder. Det ger oss också möjlighet att bidra aktivt till utvecklingen i hela vårt verksamhetsområde, menar vd Johan Widerström.

Artikelbild

| Huvudmännen Anderas Olaison, Charlotte Storckenfeldt, Anna Eklund och Mats Hammarström samt styrelseledamoten Kristin Samuelsson avgick.

På sparbanksstämman beslutade huvudmännen, som representerar kunderna i banken, att starta en ny utvecklingsfond. ”Idéfonden 2019” fylls med 1,8 miljoner kronor. Det är pengar utöver bankens vanliga sponsring av löpande aktiviteter. Fondpengarna ska användas till projekt som är till allmännytta och gör skillnad, så att det blir mer attraktivt att leva och bo i bygden, menar banken.

Svenskt Kvalitetsindex senaste mätning av hur nöjda kunderna är med bankerna visar att Kinda-Ydre Sparbank har bra kundbetyg som ligger långt över genomsnittet för bankbranschen.

– Vi får nya privat- och företagskunder över hela vårt kärnverksamhetsområde, som omfattar Kinda, Ydre och södra delen av Linköpings kommun. Även kunder i andra kommuner runt omkring söker sig till oss, säger Johan Widerström.

Efter stämman avtackades huvudmännen Mats Hammarström som invaldes 1991, Charlotte Storckenfeldt, invald 1997, Anders Olaison, invald 2011 och Anna Eklund, invald 2014. Även Kristina Samuelsson, som valdes in i bankstyrelsen 2011, avtackades. Pernilla Kågesjö är ny i styrelsen och ordförande Royne Persson omvaldes.