Kinda placerar sig som sjua bland Sveriges 290 kommuner. En förbättring med 36 placeringar jämfört med 2017.

Föräldraalliansens ranking, som utfördes första gången 2006, görs ur ett föräldraperspektiv och mäter fyra kvalitetsområden inom enbart kommunala skolor:

* måluppfyllelse

Artikelbild

| "Helt klart måste vi jobba stenhårt för att få upp resultaten", säger Lotta Engdahl.

* pedagogisk personal

* studie- och hälsofrämjande åtgärder

* fritidshem

Ulf Johansson (S) är ordförande i bildningsnämnden.

– Vi ställer höga krav, ger inga glädjebetyg, erbjuder stöd och hjälp vilket vi måste göra, vi lyckas attrahera behöriga lärare, vi har en trygg skola där eleverna trivs och vi har en bra personal som lyssnar på föräldrarna, säger han.

Även om Kinda får en framskjuten placering siktar Ulf Johansson ännu högre.

– Jag är stolt, men inte nöjd. Det går att stärka ytterligare och vi vill vara nummer ett.

Om Kinda tillhör toppskiktet ser det sämre ut för Ydre som dalar 51 placeringar, från plats 208 till 259.

– Jätteträligt, säger skolchef Lotta Engdahl som ser flera förklaringar till tappet i kommunligan.

Sjunkande resultat, många ensamkommande barn, brist på behöriga förskollärare och fritidspedagoger samt minskade resurser överlag.

– Dessutom har eleverna inga egna datorer till skillnad mot andra kommuner.

Föräldraalliansen övergripande syfte är att ur ett föräldraperspektiv verka för utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa.