En lägesrapport presenterades av Ida Härnström, projektledare i Kinda kommun, vid kommunfullmäktiges sammanträde på måndagskvällen.

Bäckskolan, Kisa: Sista etappen (hus A) av tre blir klar i december.

Gymnastiksalen är i stort behov av renovering och finns med i planerna för 2019.

Gruppbostad (LSS), Kisa: Sättning av panel och takläggning pågår. Klart i januari. Konstnärlig utsmyckning på gaveln mot Östgötagatan ska göras av Hasti Radpour.

Idrottshall, Rimforsa: Pålning klar. Grundarbete pågår. Klart i maj 2019. Konstnärlig utsmyckning enligt enprocentsregeln ska utföras.

Räddningsstation, Kisa: Upphandling avbruten. Arbete pågår för att ta fram nytt förslag.

Rimforsa skola: Trafikutredning ska göras inför ny detaljplan för området kring skolan, Åsundavallen och Kindahus flerbostadshus.

Lekplats, Kullaparken, Kisa: Arbetet inleds i september och beräknas bli klart i oktober.

Lekplats, Hycklinge: Entreprenör klar och utrustning inköpt, men befolkningen är oense om var lekplatsen ska placeras.

Slöjdsalar, Värgårdsskolan, Kisa: Klara. Kommunen har fått 1,7 miljoner kronor i bidrag från Boverket.