Den gågna mandatperioden kommer säkerligen att gå till historien som en tid av framåtsyftande satsningar. En kommunal omorganisation, ett omfattande hallbygge i Rimforsa och en återinvigd stadsnära badplats i Kisa, det är bara några av alla exempel. Det är vid den sistnämnda platsen som Ulf Johansson från Socialdemokraterna, Kindas i dagsläget största parti, väljer att förlägga intervjuplatsen. I snart fyra år har partiet utgjort majoritet tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna, och enligt Ulf Johansson är det väsentligt att politikerna i en kommun som Kinda vågar att satsa.

– Det har hänt väldigt mycket och vi har lyckats att ta många viktiga beslut i den här alliansen. Det handlar om att vara handlingskraftig och våga satsa då det stått still här i Kinda under en lång tid. Investeringstakten är hög och ska man vara en attraktiv kommun så måste man ha schyssta miljöer, bra skolor och goda möjligheter till fritidsaktiviteter. Det gäller att nyttja högkonjunkturen, menar bildningsnämndens ordförande Ulf Johansson och fortsätter:

– Värgårdsudde är en satsning som har varit efterfrågad under en lång tid och vi gör den mångt och mycket för våra ungdomar. Det är en del av att locka kvar de yngsta väljarna i kommunen, men sedan finns det ju mycket mer att göra.

Artikelbild

| Socialdemokraten Ulf Johansson anser att det är viktigt att politikerna i en kommun som Kinda vågar att satsa.

Samtidigt förklarar socialdemokraten, med stöd i en tidigare undersökning, att 96 procent av Kindas ungdomar faktiskt är nöjda med sin fritid, och tillsammans med länets lägsta arbetslöshet och den trygghet som präglar kommunen, ser han resultatet som ett skäl för invånarna att se en framtid i kommunen.

– Vi ser det inte som nödvändigt att ungdomar och unga vuxna blir kvar här hela livet, det är bra att komma ut i världen och se sig om, men vi ser gärna att de återvänder när det är dags att bilda familj. Det ska däremot finnas möjligheter att bo kvar för de som vill och den förbättring man då kan önska, och som vi i partiet vill jobba mer med, är mindre lägenheter, säger socialdemokraten och fortsätter:

– Det måste finnas billigare alternativ att bo i, när man flyttar hemifrån vill man ju inte lägga halva lönen på hyra. Det är en stor utmaning och det har varit en seg process, men bostadsfrågan måste lösas.

Likt andra partier i Kinda talar Ulf Johansson även om utvecklandet av kommunikationer, men på frågan om varför de yngsta väljarna ska lägga sin röst på just hans parti är det något helt annat han fokuserar på.

Artikelbild

– Det finns flera skäl. Vi vill fortsätta att utveckla dialogen med våra ungdomar och vi vill också tillsätta en fältarbetare som möter upp och arbetar förebyggande mot olika typer av missbruk. Förebyggande insatser mot social ohälsa är också en viktig fråga för oss. Där vill vi ha ett utökat samarbete med regionen då det bland annat råder brist på psykologer. Den psykiska ohälsan är alarmerande i hela Sverige, och det är tragiskt att det ska behöva vara så, menar Johansson.

Något annat som Kindapolitikern lyfter fram, och lägger stort fokus på, är arbetsmarknaden.

Artikelbild

– Vi vill förbättra möjligheterna till arbete för de som står längst från arbetsmarknaden. I ett läge där alla behövs på i arbete, men där många är felutbildade, behöver kommunen själv ta tag i pucken på eget initiativ, avslutar socialdemokraten.