– Jag har nog gjort mitt och någon gång ska man ju lämna. Jag fyller sjuttio nästa år och tänker inte sitta i någon nämnd heller, säger Roger Rydström.

Banan som förtroendevald i Kinda inleddes när han blev utsedd till ledamot i Socialdemokraternas styrelse 1998. Därefter följde en rad politiska uppdrag.

Först som ledamot i miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2003–2006 och kommunfullmäktige 2007–2010.

Efter valet 2010 blev han en av sossarnas mest profilerade politiker. I kommunfullmäktige och som andre vice ordförande i både kommunstyrelsen och socialnämnden.

Rydström tog ännu ett steg i sin politiska karriär när han valdes till ordförande i dåvarande socialnämnden (numera vård- och omsorgsnämnden) efter valet 2014.