Ryktesfloran kring Jens-Åke Bygg i Kisa har pågått i decennier. Den har blommat upp på nytt sedan en person med koppling till ägarfamiljen fått anställning vid Kinda kommuns förvaltning för samhällsbyggnad.

Björn Hoflund (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, känner till skvallret.

– Det är signaler som nått oss från andra företag. Vi har haft ögonen på det här länge och har vidtagit sådana åtgärder att jäv inte ska behöva uppkomma.

Jens-Åke Andersson, vd för det utpekade byggföretaget, hänvisar till rutiner som gäller vid offentliga upphandlingar.

– Vi får ut förfrågningsunderlag från Visma (konsultföretag) som vi sedan skickar tillbaka vårt anbud till. Anbuden öppnas på kommunen, men vad jag förstår är inte NN med då. Ibland är vi också ensamma om att lämna anbud.

Ann Sofi Agnevik, jurist vid Sveriges kommuner och landsting (SKL), säger:

– För att undvika jäv gäller att vara transparent i varenda beredning och beslut. Här måste man vara väldigt noggrann.

Bita Almasian, förvaltningschef vid samhällsbyggnad, känner sig trygg med det regelverk som gäller vid kommunens offentliga upphandlingar.

– Vi har regler och rutiner, och de är tydliga och klara kring upphandling och frågor kring jäv.

Finns någon chans för den aktuella tjänstemannen att tipsa Jens-Åke Bygg inför en upphandling?

– Nej, det är inte vi (samhällsbyggnad) eller den person (som utpekas) som lägger ut upphandlingen. Det görs av en fristående person.

Strikta regler gäller även vid anbudsöppningen som går att likna vid en valhemlighet med slutna kuvert.

– Det spelar ingen roll om det är ett eller tio anbud, eller om det gäller Ostlänken eller en gång- och cykelbana.

Bita Almasian betonar att kommunen följer lagstiftningen och uppmanar byggföretag att lämna anbud när det blir aktuellt nästa gång.