Cannabis är den vanligast förekommande narkotikasubstansen i hela regionen, och likaså i Kinda. Det är också något av en inkörsport till drogvärlden för unga.

– Det är cannabis som ungdomar oftast debuterar med. Problemet är inte stort på högstadiet, men vi måste bli bättre på att arbeta förebyggande med högstadieelever så att de aldrig hamnar i missbruk. Vi måste ge dem en bra grund att stå på, så att de inte sveps med av den drogliberala vågen på nätet, menar Tobias Siverholm.

– Kartläggningen visar inte antalet missbrukare, men vi tror att det framför allt är unga vuxna i åldern 18-35 år. Ett viktigt råd är att inte börja röka cigaretter. Av dem som röker på gymnasiet provar hälften cannabis, medan det bland ickerökarna bara är ett par procent.

Artikelbild

Under 2018 deltog länets samtliga kommuner i mätningar av narkotikaspår (cannabis, amfetamin och kokain) i avloppsvatten. Analysmetoden baseras på mätningar av halten nedbrytningsprodukter från ämnen som utsöndras i narkotikaanvändarnas urin och som via avloppssystemet transporteras till reningsverken.

Provtagningarna gjordes vid tre tillfällen, resultaten är omräknade och redovisas i antal doser per 1 000 invånare och 24 timmar. En dos som lämnas via urin beräknas till 125 mg för cannabis, 100 mg för kokain och 30 mg för amfetamin.

För Kindas del finns tydliga spår av framför allt cannabis, men också amfetamin i avloppsvattnet. Däremot tycks kommunen vara i stort sett fri från kokain.

– Ser man Kinda kommun som en helhet ligger vi bland de lägsta i länet när det gäller förekomsten av cannabis. Men det kan vi inte gömma oss bakom, säger Tobias Siverholm.

Artikelbild

| Bruket av cannabis är förhållandesvis omfattande i Kisa tätort.

I Kinda har mätningar gjorts i Kisa, Rimforsa och Horn. Saken är den att Kisa sticker upp rejält i de redovisade stapeldiagrammen, medan Rimforsa och Horn har resultat som ligger bland de lägsta i länet.

Om man jämför Kisa tätort med länets kommuner hamnar Kisa på en föga smickrande tredjeplats när det gäller förekomst av cannabis. I Kisa uppmättes drygt 110 doser cannabis per 1 000 invånare.

Artikelbild

Det är mer än dubbelt så mycket jämfört med mätningen 2017, som i sin tur var en bra bit över 2016 års resultat.

Förekomsten av cannabis i Rimforsa och Horn var i runda tal enbart en femtedel jämfört med Kisa i årets kartläggning.

Även när det gäller spår av amfetamin hamnar Kisa i det övriga segmentet, jämfört med länets övriga kommuner. För Rimforsa och Horn redovisas i år inte ens några mätbara förekomster av amfetamin.