– Eftersom att elevens val tas bort, i runda slängar till förmån för mer idrott och matte, finns det inte längre någon tid att lägga profillektionerna på. Det har funnits ett starkt önskemål att behålla framförallt musikprofilen och därför har vi till sist landat i den här lösningen, förklarar rektorn Johannes Kullered.

Det var för nästan 14 år sedan som de båda profilklasserna gjorde entré på högstadiet. Sedan dess har alla sjuor, vid varje ny termin, haft möjlighet att välja musik eller fotboll som sin specialinriktning. När regeringen nu beslutat att förändra timplanen för grundskolan försvinner alltså utrymmet som gjort valet möjligt. Från och med nästa termin tas fotbollsprofilen bort och musiken minskar till en timma i veckan, förlagd utanför skoltid.

– Vi har resonerat så att ungdomarna i Kinda har rika möjligheter att hålla på med fotboll utan en profilklass, men när det gäller musiken är läget annorlunda. Det är svårt att hitta någon tid för eleverna under ordinarie skolplan så därför har vi placerat en 40-minuterslektion efter skoldagen, som en frivillig aktivitet, förklarar rektor Kullered och fortsätter:

Artikelbild

| Det var för snart 14 år sedan som profilklasserna gjorde intåg på Värgårdsskolan. Efter sommaren är fotbollen borta och musiken förlagd efter skoltid.

– Musikprofilen har varit en oas för många genom åren och eleverna har också bidragit vid skolavslutningar och andra tillställningar, vilket varit väldigt uppskattat. Det har fyllt ett viktigt behov.

Av de cirka 120 elever som börjar på Värgårdsskolan efter sommaren är det 25 stycken som valt den nya musikprofilen.