På PRO Kisas höstmöte nyligen som avhandlades i Församlingsgården i Kisa inför närmare ett hundratal medlemmar klubbades nästa års verksamhetsplan.

Ordförande Anders Lind gick punkt för punkt igenom vad föreningen nästa år ska fokusera på. Först ut var medlemsantalet.

– Vi har i dag 402 medlemmar i föreningen och vi ska verka för att behålla nuvarande antal medlemmar och medlemmarna ska uppleva att månadsträffarna är meningsfulla, sa Anders Lind.

Artikelbild

| Göran Arvidsson sjöng och spelade gitarr

Under 2019 ska studieverksamheten utvecklas och redan nu är flera nya cirklar på gång att starta under våren.

– Föreningen ska ha en stabil ekonomi, sa Anders Lind varefter kassör Roland Yngwe flikade in:

– Efter ett par år med minusresultat budgeterar vi med ett plus nästa år på närmare 7 000 kronor.

En het fråga hos PRO Kisa under året har varit Kisa vårdcentrals placering. Den här frågan finns även med i 2019 års verksamhetsplan.

Artikelbild

| PRO-kören under ledning av Egon Pettersson

– Vi kommer att jobba för att vårdcentralen får rätt placering, den behöver inte ligga vid resecentrum men att det blir en central placering. Det viktigt att den får ett innehåll utifrån ett äldreperspektiv, sa Anders Lind.

PRO-föreningen kommer även att kämpa för att Kindagårds café åter öppnas.

– Att kollektivtrafiken och sjukresor förbättras och att det inför nolltaxa för pensionärer, är andra frågor vi ska ta upp under nästa år, sa Anders Lind.

Mötet avslutade med ett musikquiz med kören under ledning av Göran Arvidsson och Egon Pettersson.