Under många år var det Kinda kommun som bjöd in till medborgarträffar runt om i kommunen. Sedan ett par år tillbaka är det föreningar och organisationer själva som får bjuda in när det finns frågor att ställa till politiker och tjänstemän. Oppeby bygderåd bjöd i veckan in till träff för medborgarna i och runt Björkfors.

Konferencier för kvällen var bygderådets starke man Lars-Inge Schedenborg som inledde med att ge lite perspektiv på hur det ser ut i Björkfors med omnejd:

– Inflyttning de senaste två åren har varit hög. Ett 25-tal personer, varav tio par, har flyttat hit. Vi har på sträckan Björkfors-Rimforsa 22 gymnasieelever, vilket skulle möjliggöra en busslinje. När det gäller turismen i bygden under 2018 har vi räknat med över 42 000 besök. Valö festplats besöktes mest men även Ryda Jakt och Fiske samt vandrarhemmet i Björkfors hade många gäster och besökare.

Artikelbild

| Bygderådets starke man Lars-Inge Schedenborg agerade konferencier

Första frågan för kvällen var hur står det till med kommunens ekonomi?

– Den är god överlag men den ser inte så bra ut som vi hade hoppats på. Prognosen nu visar ett litet plusöverskott och vi tror att vi kan nå överskottsmålet på två procent, sa Conny Forsberg.

– Vi har haft en dopad ekonomi kan man säga, då vi fått statligt bidrag i samband med flyktingtillströmningen. Nu måste vi se över kostymen lite, sa Lars Karlsson.

Kan det bli aktuellt att sälja skogsgårdar för att förbättra kommunkassan?

– Vi är för att sälja de små olönsamma fastigheterna som kostar mer än de generar tillbaka, sa Conny Forsberg.

– Skogarna får inte bidra till driftskostnader, sa Lars Karlsson, vilket även Christer Segéersten instämde i.

En fråga handlade om ärendehantering till och från kommunen. Att det är svårt att få kontakt med tjänstemän och får man det uteblir svaren och att det är långa hanteringstider.

– Det är inte acceptabelt. Det får inte vara så att tjänstemän slarvar med att återkoppla ett ärende till frågeställaren, sa Conny Forsberg.

Oppeby bygderåd har i många år kämpat för ett få till ett fungerande bredband på landsbygden, nu är man nära, dock behövs ett stort antal master sättas upp till en kostnad för mellan 50 000 till 100 000 kronor styck.

– Är det här en bra satsning, så är det lämpligt att kommunen är medfinansiärer till masterna, sa Conny Forsberg.

Kvällen fortsatte med frågor om Itsam, räddningsstationen i Kisa, busstrafiken och förskola i Björkfors. Många frågor under kvällen fick inga svar utan dessa tog de tre politikerna med sig till kommunkontorets tjänstemän och svaren ska återkopplas så snart som möjligt.