– Vi tror att politiken måste ta tillbaka bollen, vara tydliga med var vi står och våga kliva fram och berätta om allt positivt som sker inom nämnden. Vi ser att vi behöver få till en bättre budgetdisciplin, men det handlar om att hitta en pedagogisk funktion för att presentera kostnaderna för placeringar och sådant vi inte kan påverka, förklarar nämndens ordförande Lars Karlsson (L).

Vård- och omsorgsnämnden är först ut i kommunen att presentera sitt upplägg inför de fyra kommande åren. De meddelar bland annat att det kommunala aktivitetsteamet för Kindas äldre kommer att stärkas, att äldre ska få stöd i digitaliseringen och att nya former för kommunens hemsjukvård och hemtjänst ska diskuteras och undersökas.

– Hemsjukvård är ju något som kommunen tog över ansvaret för relativt nyligen och nu ska vi titta över organisationen för att se om det finns saker vi kan göra som är bättre både ekonomiskt och för de boende. Tanken är att vi ska försöka utveckla verksamheten, berättar vice ordförande Risto Laine (S).

Artikelbild

| Stärkt aktivitetsteam för äldre, satsning på välfärdstekniska lösningar och bättre budgetdisciplin är några av vård- och omsorgsnämndens arbetsområden.

Nämnden har även som mål att vara i framkant vad gäller välfärdstekniska lösningar inom äldrevården. Redan nu finns det en plan att i en lägenhet, på Bergdala, låta en frivillig boende testa en robot som hjälper till vid dusch- och toalettbesök.

– Det skapar rädsla hos en del, men syftet är att alla ska ha möjlighet att behålla sin intimitet och för den skull inte tappa kontakten med personalen, förklarar Karlsson.