I år kan fastighetsägarna välja ett ombud för enbart fastighetstaxering, vilket kan underlätta för fastighetsägarna som nu kan göra bokföringen själva medan ombudet bara har taxeringen som sitt var. Majoriteten av alla fastighetsägare får en deklarationsblankett och ska deklarera. I deras fall har Skatteverket inte tillräckliga uppgifter i registret för att kunna ta fram ett färdigt förslag till nytt taxeringsvärde.

– Det viktigaste att tänka på som ägare till en hyreshusfastighet är att lämna uppgift om årshyra. Hjälp med att räkna fram sina hyresintäkter finns på Skatteverkets hemsida, säger Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Deklarationen kommer att skickas ut på papper mellan den 24 och 27 september och senast den 1 november ska fastighetsdeklarationen vara hos Skatteverket.

– I e-tjänsten finns information om olika faktorer som påverkar taxeringsvärdet. Dessutom säger e-tjänsten till om någon uppgift saknas och risken föra att lämna ofullständig deklaration försvinner, säger Jerker Wesslén.