På Värgårdsudde i Kisa fanns en allmän badplats mellan 2001 och 2008. På grund av vandalism och förstörelse så fick den stängas. Nu har den vackra platsen rustats upp igen och man gör ett nytt försök. På tisdagskvällen invigs badplatsen.

Bakom satsningen ligger till stora delar Attraktionskraft Kisa. Organisationen, vars mål är att inspirera, påverka samt att via eget arbete få till positiva effekter i samhället, startade 2011. På agendan finns 65 olika projekt, där vissa redan är genomförda och andra pågående.

– Frågorna kring objektet Värgårdsudde lyftes under hösten 2015 då man under en tid sett behovet av ett samhällsnära bad, berättar Attraktionskrafts sammankallande Bruno Larsson.

Artikelbild

| Bruno Larsson och Attraktionskraft Kisa har drivit ett stort arbete kring Värgårdsudde.

Sedan nedläggningen av den tidigare anläggningen 2008, dröjde det ändå till 2016 innan tanken på det samhällsnära badet lyftes upp till ytan igen.

– Vi uppvaktade kommunens kultur- och fritidschef med tankarna kring Värgårdsudde i januari 2016. Sedan dess har vi haft en regelbunden kontakt och jobbat vidare med planerna och idéerna. Under september 2017 presenterades en idélista för området, berättar Larsson vidare.

Den 4 december 2017 beslutade kommunstyrelsen att bevilja 1 miljon kronor till en investeringsplan för att utveckla området vid Värgårdsudde. I och med detta startades en samverkningsgrupp med Bruno Larsson och Gunnar Karlsson från Attraktionskraft och med Mats Hansson som projektledare, Jimmy Johansson, Ida Härnström samt Karin Dahmén från Kinda kommun. Första mötet hölls redan en vecka senare, den 14 december.

– Vi i Attraktionskraft Kisa har stått för att rusta upp stranden genom att bland annat forsla bort stenar, anlita dykare och att bekosta den L-formade bryggan som är elva gånger tolv meter till en kostnad av 200 000 kronor plus moms, säger Bruno Larsson.

Kommunens planerade arbete för området är att röja buskar, sly och träd, iordningställa promenadstigen, ordna belysning längs vägen, samt ordna bänkar, grillplats, toalett med mera.

– Efter invigningen kommer sedan kommunen att ta över driften och skötseln. För området befinner vi oss nu i etapp ett, för att sedan utveckla området vidare, informerar Bruno Larsson.

För att ta bort risken för nya skadegörelser så har man träffat elevrådet och personal från Värgårdsskolan, där man hade ett bra möte och presenterade tankarna för området.

– Vi bör alla vara rädda om den satsning som sker på udden, och här känner vi ett fint stöd från skolan. Värgårdsskolans gymnastiklärare är en av de som visade en positiv syn för satsningen. Han kommer ta med sig eleverna gruppvis till udden för att visa och prata om utvecklingen av udden. Han såg potential att förlägga simundervisning vid udden.

– Under de senaste åren har det blivit och kommer bli ännu mer liv och rörelse kring skolan och Värgårdsudde. Och ju mer aktiviteter på området desto mindre risk för skadegörelse, tror Bruno Larsson.

Under invigningen av badplatsen bjuds barn och ungdomar bland annat på glass.

– Hela det här arbetet är ett fint exempel på när ideella krafter samarbetar med kommunen och leder till att idéer blir verklighet, avslutar Bruno Larsson.