Museet på övervåningen till Columbiahuset från 1700-talet invigdes sommaren 1979. Välbesökt genom åren, men också trångt och svårtillgängligt.

Nu har fotografier och texter gulnat med åren och museet har närmast blivit ett museum över sig självt. Men förändring och förnyelse är på gång. Det närmaste halvåret ska museet omdanas i projektet MOD (Människor Och Drömmar).

Länsstyrelsen Östergötland bidrar med pengar och målet är att skapa ett levande kunskapscentrum kring ämnet migration i den östgötska regionen.

Artikelbild

| De flesta föremål är bakom glas och både nyare och äldre skrifter vittnar om hur viktigt Sverige var och är för de ättlingar som finns i Usa.

– Vi ska göra en mer tillgänglig utställning där mycket av materialet ska visas på annat sätt, säger Sofia Fälth, kultursekreterare i Kinda kommun.

Målet är att besökare på museet ska kunna tillgodogöra sig utställningarna på egen hand. Bland annat genom fiktiva möten med sex utvandrare som berättar om sina verkliga berättelser.

Tanken är också att bygga upp ett rum med en apoteksmiljö som fanns i huset vid 1800-talets mitt när apotekare Sundius förmedlade resedokument för färden från Kindabygden till det nya landet i väster.

I ett annat rum ska berättelsen om Peter Cassel från gården Bjerkeryd i Kisa och andra utvandrare som gav sig iväg mot Amerika en vårmorgon 1845 gestaltas.

Det finns även planer på en avdelning kring emigration för barn. Upprustningen och moderniseringen av museet väntas bli klar till våren/försommaren 2019.

Nyinvigningen av emigrantmuseet är planerad till Amerikaveckan som firas i Kinda och Ydre mellan den 19 och 26 juli nästa år.