– Sist förlorade vi omröstningen och sedan dess har vi funnit oss i det. Nu har vi i kommunstyrelsen beslutat att inte gå emot direktionen. Vi ser nämligen att det bara tar tid och inte är bra för Itsam om den här frågan stannar upp utvecklingen hela tiden, menar Ydres kommunalråd Sven-Inge Karlsson (C).

Efter den fällande domen i förvaltningsrätten var det under onsdagen dags för Itsams direktion att fatta ett nytt beslut om flytt från Kisa till Linköping. Utfallet blev, som förväntat, det samma som vid omröstningen i november förra året. Ödeshög, Boxholm och Åtvidaberg röstade, utöver Ydre, återigen ja, samtidigt som Vimmerby och Kinda fortsatt reservererade sig.

– För oss är det viktigt att vi får behålla kompetensen i kommunen istället för att utarma den. Därför har vi svårt att ställa oss bakom det här urbaniseringstänket, berättar Kindas kommunalråd Conny Forsberg (S).

Artikelbild

| Itsams hyresavtal i Kisa sträcker sig till augusti 2021. "Vi påbörjar flytten, men vi lämnar inte lokalerna direkt", förklarar Mattias Robertsson Bly.

Kommer ni att överklaga även det nya beslutet?

– Den diskussionen kommer givetvis att komma upp, så det får vi ta ställning till, men vi ser det i alla fall som viktigt att man också utreder frågan huruvida man får flytta kontoret utanför medlemskommunerna.

För Ödeshögs kommunalråd Annicki Oscarsson (KD), ordförande i direktionen, är läget ett helt annat. Tillsammans med förbundsdirektör Mattias Robertsson Bly tar hon emot oss, strax efter mötet, för att tala om flyttbeslutet.

– Det som hela tiden har spelat störst roll i den här frågan är Itsams framtid, rekryteringen av personal och att vi ska kunna jobba tillsammans för utveckling. Nu får vi också en samlingsplats i Linköping, så vi har sett det som positivt att göra det här, och jag hoppas det kan bli en nystart för organisationen, förklarar hon innan förbundsdirektören bemöter urbaniseringskritiken:

Artikelbild

| "Gör det här för att kunna förbättra verksamheten", förklarar Itsams förbundsdirektör Mattias Robertsson Bly.

– Jag har full respekt för de åsikterna men samtidigt gör vi det här för att kunna förbättra verksamheten så att kommunerna kan klara sig. It är centralt i den kommunala verksamheten, det måste fungera bra, och ska man kunna rekrytera personal även i medlemskommunerna är det här en väldigt viktig förutsättning. Jag tror att det är viktigare att kunna stötta skola och äldreomsorg med bra it än att kontoret ligger i någon av medlemskommunerna.

Nu hoppas ordförande Oscarsson att förbundets fokus kan riktas mot framtiden.

Artikelbild

| "Diskussionen kommer givetvis att komma upp", säger Kindas Conny Forsberg (S) om en eventuellt ny överklagan av flyttbeslutet.

– Att släppa det helt kanske är svårt, men jag hoppas att vi i alla fall kan ta ett steg vidare nu och att vi inte behöver mala den här frågan allt för mycket. Samverkan är viktigt om vi små kommuner ska klara av alla utmaningar.