– Det är ett minskat antal resurser under sommaren, men det motsvarar samma som förra året, möjligen att det till och med är lite bättre i år med bemanningen, säger Göran Schedvin.

Det finns två hyrläkare på Kisa vårdcentral som arbetar året runt och dessa finns också med under sommarbemanningen. Någon ytterligare resurs i form av hyrpersonal har inte behövts.

– Det är ett lägre tryck på vårdcentralen under sommaren vilket gör att vi klarar bemanningen även under semestertider, säger Göran Schedvin.

Även om resurserna minskar under sommaren så strävar verksamheten efter att ha samma öppettider och tillgänglighet som resten av året.

– Det är någon form av sommarvariant, men jag ser på framtiden med tillförsikt då vi jobbar på att anställa mer läkarpersonal och sjuksköterskor så att vi alltid kan erbjuda en bra tillgänglighet, säger Göran Schedvin.

Servicen är enligt Göran Schedvin i närmast den samma som under resten av året. Man brukar skära ner på viss ordinarie verksamhet, men så är inte fallet i år.

Det som kan rubba bemanningen enligt Göran är om personalen i verksamheten skulle drabbas av sjukdom:

– Om läkare, personal som svarar i telefon och andra nyckelpersoner i verksamheten skulle bli sjuka så kan vi ha svårt att täcka upp med personal. Men det löser sig ofta då det finns en bra kollegialitet personalen emellan och folk ställer upp, säger han.