– Syftet med utbytet är att samarbeta kring aktiv inlärning, att kombinera rörelse med lärande så mycket som möjligt. Vår skola är faktiskt väldigt duktig på utomhuspedagogik, många av våra lärare har gått utbildningar, så det är jättespännande att få visa upp hur vi jobbar, berättar Kisaläraren som var med och startade utbytet.

Det var under hösten 2017 som fem skolor, från fem olika länder, inledde det aktuella samarbetet. Med ett EU-bidrag på 200 000 kronor möjliggjordes Erasmus Plus-projektet som, förutom aktiv inlärning, ska öka intresset kring hälsa, hållbar miljö och språk. Läraren Katy Hoole, från staden Aberystwyth i Wales, är en de som just nu besöker Bäckskolan i Kisa. Det är också hon som har det övergripande ansvaret för projektet.

– Det här utbytet har haft en stor inverkan på våra skolor och det har förändrat attityden kring lärande och rörelse. Vi delar alla en önskan om att göra våra skolor mer aktiva och vi lär oss helt fantastiska saker av varandra, säger hon och berättar att hon, på grund av Brexit, är orolig inför framtiden:

Artikelbild

| Mellan måndag och fredag är 16 lärare från fyra olika länder på besök i Kisa. Här leder Marion Müller en utomhuslektion på Bäckskolan.

– De här typerna av projekt är så oerhört viktiga, våra elever behöver inse att världen är större än just det land de lever i. För att de ska göra det behöver de se sina lärare resa till andra länder, och de måste också veta att alla barn, runt om i världen, har mycket gemensamt.

Lärarna från Finland, Wales, Tyskland och Spanien är kvar i Kisa till och med fredag. Fram tills dess ska de bland annat vara med på utomhuslektioner, gå utbildningar och lära sig mer om utomhuspedagogik.