Ulf Johansson (S), ordförande i bildningsnämnden, konstaterar att rekryteringen gått trögt.

– Vi hade några aspiranter på gång tidigare i höst, men de ville ut och resa först.

Arbetet som länk mellan ungdomar och vuxenvärlden inrättades som en projektanställning 2007. Då med titeln demokratiresurs på deltid.

Erik Zentio var först på uppdraget innan Lena Runadotter tog över 2009. Då hade projektanställningen omvandlats till en halvtidstjänst.

När den utvidgades till en heltid ändrades titeln till ungdomsstrateg. När tjänsten annonserades ut 2016 gjorde kommunstyrelsen bedömningen att de sökande inte var tillräckligt kvalificerade.

Frågan lades på is i samband med en genomgripande omorganisation på förvaltnings- och politikernivå under 2017.

En ny rekryteringsrunda inleddes i juni år.

Personen som kommunen söker ska ha avslutat gymnasiet och vara mellan 18 och 22 år. Här finns funderingar på att höja åldern, enligt Ulf Johansson.

Befattningen, som är på visstid i ett år, har döpts om ännu en gång - nu till ungdomsombud.

Arbetet handlar om att underlätta för ungdomar i Kinda att göra sina röster hörda, att kunna påverka kommunens verksamheter och förverkliga ungdomars goda idéer.

Ungdomsombudet ska även verka för ungdomarnas integration och arbeta förebyggande med ungas folkhälsa och frågor kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.