Händelsen inträffade i samband med en fest i Kisa den 12 maj i år. En manlig festdeltagare upplevde att en den 40-åriga kvinnan trevade efter hans fickor. Mannen bad kvinnan sluta och berättade för sina bekanta vad som inträffat. I samband med detta kan mannen ha pekat mot 40-åringen.

Den utpekade kvinnan upplevde att mannen talade illa om henne och blev så upprörd att hon slog till honom två gånger i huvudet med en glasflaska. Mannen stod med ryggen till när slagen utdelades och han åsamkades en sårskada.

Under rättegången i Linköpings tingsrätt erkände 40-åringen och berättade att hon blev så arg att hon valde att slå mannen med flaskan. Tingsrätten har nu dömt kvinnan för misshandel. Den tidigare ostraffade 40-åringen döms till villkorlig dom med samhällstjänst i 75 timmar. Hon ska även betala 11 000 kronor i skadestånd.