Det var 1998 som Anders Lind blev kommunchef i Kinda. Genom åren ifrågasatt, kritiserad, men även omtyckt. När han sade upp sin tjänst 2012 avslutade han sin gärning med att punkthöja lönerna rejält för några tjänstemän. Utskälld och nedsablad av politiker och allmänhet lämnade han sitt uppdrag. Vem kunde då ana att han skulle kunna återupprätta sitt rykte bland Kindaborna.

Vägen tillbaka gick via förtroendeuppdrag i Kinda pastorat, som ordförande i Kisa PRO och som medlem i V.

Att ge sig in i politiken i den kommun där han varit högsta tjänsteman såg han inte som något problem.

– Jag hade en karantän på tre år innan jag blev aktiv. Det gäller bara att hålla ordning på rollerna. Men det är klart att jag har väldig nytta av tiden som kommunchef.

Erfarenhet hade han från sin tid i Örebro innan han flyttade till Kisa.

– Där gick jag den omvända vägen, från politiker till tjänsteman.

Som företrädare för V ser han nu framåt efter ett lyckat val.

– Nu måste vi leva upp till förtroendet vi har fått. Långsiktigt och ödmjukt. Det är inget man gör med flashiga valaffischer.