– Det projektet vi har sökt och fått pengar till är uppdelat i tre delar. Kortfattat handlar det om konvertering, renovering och utbyte. Total investering är 2,8 miljoner kronor och vi får 33 procent i statligt bidrag vilket innebär 915 000 kronor, säger dan Forslund, produktionschef på Finess Hygiene AB.

Kisa är lite av pappersindustrins mecka. Här finns utöver Finess Hygiene även Sofidel AB, Papper och Plast AB och Absorbest AB.

– Vi har ett väldigt bra samarbete mellan företagen och istället för att konkurera så köper vi varor och utbyter erfarenheter med varandra, säger Dan Forslund.

Artikelbild

| Dan Forslunfd framför maskinen som släpper elen för fjärrvärme

Finess Hygien AB, som är dansktägt, har ett hundratal anställda i Kisa, 80 på kollektivsidan och 20 tjänsteman. Man jobbar både femskift och tvåskift.

– Produktionen består av bland annat tvättlappar, torkdukar, skyddsdukar och lakan till vården och konsumentkunder. Förra året omsatte vi 200 miljoner kronor, vilket är 25 miljoner ner mot 2017. I år har vi målsättningen att öka produktionen med närmare 15 procent, säger Dan Forslund som är känd för många Kindabor sedan tidigare då han mellan åren 2005 och 2014 var platschef på Kindasågen.

– Jag blev chef på sågen strax efter att stormen Gudrun dragit fram. Det blev en tuff början, säger Dan Forslund som började på Finess Hygiene i april förra året.

Klimatklivet startade 2015 och har så här långt beviljat stöd i Sverige på totalt 4,53 miljarder kronor till lokala investeringar som bidrar till att minska utsläpp som påverkar klimatet. Det är länsstyrelsen som skriver förslag till beslut på ansökningarna från länet och Naturvårdsverket som därefter beslutar om stöd.

Artikelbild

| – Målet är att öka produktionen med närmare 15 procent i år, säger Dan Forslund

– Vår huvudlaminator är en maskin som idag konverterar olika pappersprodukter till laminat bestående av flera skikt papper. Här kommer vi att minska vårt beroende av el och konvertera från elenergi till mer lågvärdig fjärrvärmeenergi, säger Dan Forslund.

Företagets fastighet i Tolvmannadalen i Kisa är sedan tidigare kopplad mot fjärrvärmenätet för uppvärmning av lokaler och tappvatten.

Artikelbild

| – Det blir en vinst för både oss och klimatet, säger Dan Forslund

Den andra delen i projektet innebär att man kommer att renovera, modernisera och energieffektivisera installationer för kontorsventilation.

– Vi kommer även att byta ut ventilationsaggregatet med värmeåtervinning för fabrikslokal, säger Dan Forslund och avslutar med:

– Det blir en energivinst för oss och en vinst för klimatet.