Undersökningen "Rekryteringsbehov" baseras på svar från 35 företag inklusive arbetsgivaren Kinda kommun.

Av svaren att döma behöver företagen rekrytera 113 personer inom ett år med huvuddelen inom industri och service. Och det mesta tyder på att suget efter arbetskraft består de närmaste fem åren.

Det betyder en ljus arbetsmarknad för montörer, produktionstekniker, ritningskunniga och elektriker.

Kinda kommun, med cirka 1 000 anställda, räknar med att behöva rekrytera 80 personer inom ett år, 150 inom tre år och 200 på fem års sikt.

Främst är det inom yrken som undersköterska, socionom, bygglovshandläggare, teknisk chef, förskollärare, fritidspedagog och lärare.

Kommunen lyfter samtidigt ett varningens finger för kompetensbrist "av mer kritisk art för näringslivet". Det gäller exempelvis avsaknad av byggnadslovshandläggare som kan hindra företagens utveckling och sänka kommunens servicegrad.

Brist på arbetskraft är ett orosmoln som hänger över många svenska kommuner i dag. Så även i Kinda där företagen anser att det är svårt att hitta rätt kompetens.

Rapporten "Rekryteringsbehov" konstaterar att det finns "en stor mängd kompetens inneboende i Kinda som i teorin skulle kunna komma Kindas arbetsgivare till gagn".

I praktiken är det dock annorlunda. Enligt statistik från 2016 pendlar 1 759 Kindabor över kommungränsen för att arbeta i en annan kommun. Det kan jämföras med inpendlingen på 694 personer.

Antalet utpendlare är med andra ord drygt 2,5 gånger så många.