Det var den 13 februari, en onsdag vid 13-tiden, som Itsams lagringssystem blev fullt och reservsystem inte gick igång.

– Vår grundlagring arbetade inte som den skulle. Det gick inte att logga in på någon dator överhuvudtaget i någon av våra sex medlemskommuner, säger Mattias Robertsson Bly, förbundsdirektör i Itsam.

Värst drabbades hemtjänst och i viss mån hemsjukvård i kommunerna. Åtvidabergs kommun gjorde en anmälan enligt lex Maria.Anna Agebjörn Hafström, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS i Åtvidabergs kommun berättar att hemtjänsten i Åtvidaberg idag använder digitala system för journalhantering och planering av vilka individer som ska besökas och vad som ska utföras.

Kommunen har också infört nyckelfri hemtjänst och tar sig in i bostäder med mobil.

– Vi måste kunna lita på våra system, säger hon.

Driftstoppet varade under nästan ett dygn. Under den tiden kunde varken hemtjänsten eller hemsjukvården söka information i journaler.

Var det någon hemtjänsttagare som drabbades?

– Det var en individ som blev utsatt för fördröjning på morgonen, men ingen som kom till skada. Personalen jobbade lösningsfokuserat och hade fokus på dem vi är till för, säger Anna Agebjörn Hafström.

Hon bedömde ändå driftstoppet som allvarligt och med risk för vårdskada, då personalen saknade tillgång till journaler och inte kunde öppna dörrar till bostäder med mobil.

Driftstoppet anmäldes enligt lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

– Jag såg en fara i att vi inte råder över detta själva och anmäler utifrån ett lärande syfte. Vi måste ha system som är riggade så att vi klarar våra verksamheter.

Mattias Robertsson Bly säger inte emot.

– Det som hände visar hur allting i dag är baserat på IT-system. Att gå över till manuella rutiner vid störningar är inte längre aktuellt.

Han känner inte till att driftstoppet ska ha fått allvarliga konsekvenser i någon av medlemskommunerna; Åtvidaberg, Kinda, Ydre, Boxholm, Ödeshög och Vimmerby.

– Däremot får det konsekvenser för oss. Det som hänt sätter fingret på vad som händer när systemen går ner. Vi ser över våra reservsystem och det pågår diskussioner om hur vi ska lösa vår jourberedskap.

I den lex Maria- utredning som kommunen skickat till IVO finns en lista med riskförebyggande åtgärder, från rutiner vid eventuellt driftstopp till tekniska åtgärder.