Kinda-Ydre Sparbank har mycket nöjda kunder på både privat- och företagssidan. Den lokala bankens kundbetyg är bättre än för alla storbanker och långt över genomsnittet för bankbranschen. Det visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) senaste mätning av hur nöjda kunderna är med bankerna, och som nu presenteras.

– Det är glädjande och stimulerande att vi får ett högt betyg av våra kunder. Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Vi lyssnar på kunderna och jobbar långsiktigt och målmedvetet för att skapa mesta möjliga kundnytta. Våra kunniga och engagerade medarbetare ger den service och personliga rådgivning som efterfrågas och som kunderna uppenbarligen uppskattar, säger sparbankens vd Johan Widerström.

Det som påverkar betyget mest för sparbankens kunder på både privat- och företagssidan, är enligt SKI framför allt dessa faktorer; det är enkelt att vara kund hos banken, man månar om sina kunder, tar samhällsansvar och att man som kund får den hjälp man behöver.

– Vår lokala närvaro och breda samhällsengagemang har också stor betydelse. Vi är kundernas bank till hundra procent. Det gäller självfallet hela vårt verksamhetsområde som omfattar Kinda, Ydre och södra delen av Linköpings kommun, säger Johan Widerström.

Kinda-Ydre Sparbank bildades 1866 och har i dag cirka 17 000 kunder i området.