Nyligen kallade kyrkorådet i Rimforsa församling till informationsmöte i Hägerstad kyrka. Kyrkorådets ordförande Anita Gustafsson och kyrkoherde Jyrki Myöhäne höll i mötet.

– Vi har i kyrkorådet fattat ett inriktningsbeslut om att sälja församlingshemmen i Hägerstad och Kättilstad. Bakgrunden är den att församlingshemmens vara eller icke vara har diskuterats i många år och på många olika sätt, sa Anita Gustafsson inför ett 20-tal åhörare som hade bänkat sig i Hägerstad kyrka.

Under de senaste åren har Rimforsa församling fått många miljoner i kyrkoantikvarisk ersättning för att rusta upp sina kyrkor i Tjärstad, Hägerstad, Kättilstad och Oppeby.

Artikelbild

| Kättilstad församlingshem

– Men vi har även som församling satsat stora summor själva, sa Anita Gustafsson.

Kyrkorådet i Rimforsa församling har under en längre tid diskuterar om hur man ska kunna använda lokaler utanför kyrkan.

– Det är församlingshemmen i Hägerstad och Kättilstad som diskussionerna handlat om. Det beslut som nu har tagits i kyrkorådet är att vi ska förbereda en försäljning av Hägerstad församlingshem. Vi har ännu ingen fast plan på när försäljningen kan ske men det kommer att ta sin tid. Det troliga att det kommer att ta minst ett år. När det gäller Kättilstad församlingshem kommer det att ta ännu längre tid, säger Anita Gustafsson.

Orsaken till att Rimforsa församling väljer att sälja av samtliga sina församlingshem, undantaget är Rimforsa församlingsgård, är ekonomiska.

Artikelbild

| Kyrkorådets ordförande Anita Gustafsson och kyrkoherde Jyrki Myöhäne

– Det kostar att driva församlingshemmen. Båda står inför stora renoveringsbehov, sa Anita Gustafsson.

– Mycket av församlingsarbetet kan man driva i kyrkorna och vi har möjlighet att samverka med andra aktörer och så har vi vår fina församlingsgård i Rimforsa, sa Jyrki Myöhäne.

Kyrkorådet har tagit fram siffror på hur mycket det skulle kosta att renovera församlingshemmen.

– Det skulle kosta drygt två miljoner per församlingshem att renovera. Skulle vi inte sälja församlingshemmet i Kättilstad så måste vi bygga en toalett och kostnaden för den skulle bli närmare en miljon kronor, sa Anita Gustafsson.

Närmas för kyrkorådet väntar nu att en arbetsgrupp ska tillsättas för att jobba vidare med avvecklingen av församlingshemmen.

– Det ska finnas en öppenhet, vi ska inte mörka någonting, avslutade Anita Gustafsson.