Färsk statistik från UC visar att den negativa konkursutvecklingen för svenskt företagande håller i sig. Trots UC:s rapporter om att det startas fler företag så har andelen bolag som gått i konkurs ökat konsekvent. Under förra året ökade företagskonkurserna i samtliga branscher och jämfört med 2017 ökade konkurserna med 13 procent 2018. Sett över hela 2018 ökade konkurserna inom byggbranschen med elva procent, hotell- och restaurangbranschen ökar med 20 procent och detaljhandeln med en procent.

– Över hela året ökar konkurserna, det är bara att konstatera. Antalet bolag med utmätning också kraftigt. Detta sker samtidigt som den positiva trenden för företag i allmänhet fortsätter att vara bra. Omsättningen i företagen ökar och andelen bolag med betalningsanmärkningar eller ansökan om betalningsföreläggande är konstant, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

I Östergötlands län försattes under förra året 196 företag i konkurs, vilket var 20 fler jämfört med 2017. Totalt i landet var siffran 6 651 konkurser, en ökning med 781 konkurser eller 13 procent.

I Kinda gick under 2018 ett företag i konkurs, året innan var siffran fyra. Ydre tillsammans med Boxholm och Valdemarsvik visar noll konkurer under 2018. Så var även fallet i Ydre och Boxholm under 2017.

lars-goran.bexell@vtkp.se